Rainbow page separator

Žďár podpoří obnovu ambitu nebo vitráží u svatého Prokopa

Úterý, 8. února 2022

Žďár nad Sázavou / Až milion korun letos mohla rozdělit žďárská radnice žadatelům v každoročně vyhlašovaném programu na podporu obnovy kulturních památek a architektonicky cenných staveb na území města. O peníze se ucházely čtyři projekty týkající se kulturních památek. Žďárská farnost u svatého Prokopa získá příspěvek na opravu vitráží v kostele ve výši 245 tisíc korun, dalších 80 tisíc bude činit pomoc města na nátěr střešní krytiny hřbitovní kaple Nejsvětější Trojice v Horní ulici. Adresátem dotačních peněz se stane rovněž „zámecká“ farnost, jež 175 tisíc korun z městské kasy využije na opravu západní kaple a půl milionu, což je současně i nejvyšší možná výše dotace, vloží do zrestaurování ambitu kolem poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tato nákladná oprava byla vyčíslena na celkem sto milionů korun.
Dotace města podporující obnovu kulturních památek nejčastěji využívají vlastníci památek, kteří současně žádají o podporu Kraj Vysočina nebo ministerstvo kultury, neboť v těchto případech bývá finanční spoluúčast města povinná.