Rainbow page separator

Žďár podpořil Domácí hospicovou péči nákupem 1 526 koláčů

Pondělí, 9. Říjen 2017

Pátý ročník kampaně Koláče pro hospic, který se uskutečnil ve středu 4. října 2017 ve Žďáře nad Sázavou, přinesl veliké překvapení.
Prodej 1 526 kusů KOLÁČŮ PRO HOSPIC vynesl 45 845 Kč. Tento ročník tak předčil výsledky let uplynulých, kdy kampaň byla zaměřená spíše na podávání informací v rámci propagačního stánku umístěného na náměstí v různých městech žďárského okresu.

„Letos jsme se rozhodli, že kampaň pojmeme nejen jako osvětu o Domácí hospicové péči, ale také zkusíme získat pro tuto službu větší finanční podporu. Do akce jsme proto zapojili větší počet dobrovolníků a podstatně navýšili i počet koláčů k prodeji. Ty jsme částečně získali za zvýhodněnou cenu a z části nám je darovaly místní pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou a Pekařství Řečice,“ sdělila Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Již od pěti ráno bylo možné potkat dobrovolníky a pracovníky žďárské Charity před vstupní bránou firmy Žďas a. s. Po sedmé hodině ranní vyrazily do frekventovaných ulic města skupinky dobrovolníků ze Střední školy zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou. Koláče mohla během dopoledne zakoupit veřejnost také na Poliklinice, kde bylo možné oslovit vedoucí Domácí hospicové péče a vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby.
Po deváté hodině se pak otevřel stánek na Horní ulici. Zde byly k dispozici pracovnice Domácí hospicové péče, které poskytovaly informace o službě případným zájemcům.
„Lidé za námi po celý den chodili s příběhy. Vyprávěli o svých těžce nemocných blízkých, sdíleli starosti s péčí o ně, zajímali se o naši službu. Potěšila nás i návštěva pozůstalých, o jejichž blízké jsme kdysi pečovali. I ti dorazili k našemu stánku, aby si koupili koláč a podpořili nás,“ sdělila Bc. Gabriela Zítková, sociální pracovnice Domácí hospicové péče.

Kolem poledne navštívili zaměstnanci žďárské Charity i úředníky Úřadu práce. Minutu před druhou hodinou, kdy kampaň u stánku na Horní ulici končila, byly všechny koláče vyprodány.
„Velmi děkuji všem organizátorům kampaně Koláč pro hospic, všem zapojeným dobrovolníkům, firmám, které dodaly koláče, a spolupracujícím úřadům a firmám, které nám umožní nabídnout koláče jejich zaměstnancům. Zájem a vstřícnost místních tak podpořila dobrou věc a opět ukázala, že jeden k druhému nejsme lhostejní,“ vzkazuje veřejnosti Ing. Jana Zelená.

Autorka tiskové zprávy: Lenka Šustrová