Rainbow page separator

Žďár požádá o dotaci na nový azylový dům ve Dvořákově ulici

Pondělí, 23. Červenec 2018

Žďár nad Sázavou / Podání žádosti o evropskou dotaci na projekt centra sociálních služeb schválili žďárští zastupitelé. Současně schválili, že v případě získání příslibu finanční podpory zajistí zdroje na financování projektu v odhadované výši dvaceti milionů korun.
Centrum sociálních služeb má vzniknout na pozemku města v Dvořákově ulici. Jde o azylový dům složený z modulových komponentů, který by mimo azylové ubytovny s dvaceti lůžky zahrnul i noclehárnu pro šest osob bez přístřeší a denní centrum. Centrum sociálních služeb má být ve Žďáře vybudováno v rámci strategického plánu sociálního začleňování pro období 2016 – 2019.
Pokud k výstavbě centra ve Dvořákově ulici dojde, stávající azylovou ubytovnu pro muže ve svobodárně číslo 5 v Brodské ulici město hodlá nechat přestavět na byty.
S výstavbou azylového domu se počítalo již loni, avšak nebyla vypsána dotace, kterou město chtělo využít. Obyvatelé Dvořákovy ulice však již tehdy vyjádřili obavu ze zvýšení počtu osob s problémovým chováním v lokalitě a požádali radnici o zvážení umístění centra jinde. Další vhodné místo ale zástupci města nenašli. Lidem z Dvořákovy ulice však slibují, že centrum do řídce osídlené ulice naopak přinese vyšší míru bezpečí, neboť tam přibude kamerový systém, pobytová místnost pro asistenty prevence kriminality i lepší infrastruktura v podobě nového veřejného osvětlení a chodníků.