Rainbow page separator

Žďár řeší, jak si poradit s odpady po skončení skládkování

Pondělí, 28. června 2021

Žďár nad Sázavou / Jak dál postupovat v otázce komunálních odpadů zvažuje žďárská radnice. „Je hotová analytická část projektu a pracuje se na návrhové části. V souvislosti s tím běží rovněž snaha o založení Mikroregionu Žďársko k řešení společné odpadové politiky regionu – jak v ní dál pokračovat po roce 2030, kdy bude definitivně ukončeno skládkování,“ vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.
Důvodem vzniku nového subjektu je především společný postup v problematice odpadového hospodářství, přičemž spojení více obcí má zajistit silnější vyjednávací pozici. Obce ve žďárském správním obvodu se postupně rozhodují o případném vstupu do spolku. Registrace Mikroregionu Žďársko je naplánována na říjen.
Žďár aktuálně posuzuje různé možnosti zefektivnění hospodaření s odpady, neboť nový zákon o odpadech navyšuje náklady s ním spojené. Například za ukládání na skládky budou obce postupně platit až 1850 korun za tunu v roce 2029. Loni to bylo 500 korun. Žďárští obyvatelé stále platí za svoz a zpracování komunálního odpadu 580 korun za osobu, nicméně letos bude nutné vyhodnotit dopady nového zákona o odpadech na městskou kasu. Ve snaze ušetřit, město již od loňského podzimu – s výjimkou aktuálních letních měsíců – testuje svoz odpadu v některých žďárských ulicích s rodinnými domky ve čtrnáctidenním intervalu, namísto jednou týdně jako v ostatních částech města.