Rainbow page separator

Žďár se angažuje při rozdělování potravinové pomoci potřebným

Čtvrtek, 12. října 2023

Žďár nad Sázavou / Mezi 150 místy v republice spolupracujícími s potravinovou bankou je i Žďár nad Sázavou. Balíčky potravinové pomoci jsou tamním lidem vydávány vždy jednou týdně v přesně určenou dobu před městským úřadem. Město v této souvislosti spolupracuje s potravinovou bankou v Ledči nad Sázavou, akce financovaná prostřednictvím České federace potravinových bank v součinnosti s ministerstvem práce a sociálních věcí má za účel pomoci sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel, kterými mohou být například senioři, rodiny s dětmi, matky-samoživitelky, zdravotně znevýhodněné osoby, lidé bez domova a podobně. 

Jednotlivci či rodiny vhodné pro tento způsob pomoci jsou současně příjemci některé ze sociálních služeb, nacházejí se v evidenci a vytipovány bývají přímo sociálními pracovníky pohybujícími se v terénu, kteří mají povědomí o konkrétní situaci daného člověka či rodiny, aby nedocházelo ke zneužívání darované pomoci. Ta má zatím probíhat do poloviny roku 2026.