Rainbow page separator

Žďár se pokusí získat grant na obnovu kolem řeky Sázavy

Sobota, 28. února 2015

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Až pětadvacet milionů korun na obnovu a založení městských parků může získat úspěšný žadatel v rámci grantové výzvy Parky Nadace Proměny. Žďárská radnice by o dotaci chtěla požádat v souvislosti s plánovanou úpravou okolí řeky Sázavy včetně zadání architektonické soutěže se zapojením veřejnosti.

„I kdyby se nám v rámci této výzvy nepodařilo uspět, budeme mít připraveny podklady, které se pak mohou použít při vyhlášení jiného vhodného grantového programu,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Obyvatelé města se nyní mohou vyjádřit prostřednictvím ankety k tomu, v jakém pořadí by mělo být pět úseků v blízkosti Sázavy zrevitalizováno. Nabízí se úsek od viaduktu po jez v Husově ulici, část od tohoto jezu po silniční most v Žižkově ulici, úsek od silničního mostu po lávku u hotelu Jehla, úvoz směrem k Mamlasovi až za druhý most po místo U Křížku a úsek od lávky pro pěší od hotelu Jehla po silniční most vedoucí do čtvrti Klafar.

Anketní lístky s pořadím jednotlivých úseků je možné stejně jako odpovědi na anketu týkající se barevnosti hotelového domu Morava odevzdat do 5. března. A to do hlasovacích uren v městském úřadě, v knihovně, poliklinice či v relaxačním centru, případně se dá hlasovat i prostřednictvím webových stránek města. Pokud se respondenti chtějí účastnit slosovací soutěže o ceny, je nutné vyplnit své jméno, příjmení, e-mail, popřípadě telefonní číslo.