Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, kriminalita
Rainbow page separator

Žďár se zapojí do programů prevence kriminality

Sobota, 1. Únor 2014

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Žďárští radní po projednání schválili účast města v programu prevence kriminality Kraje Vysočina pro rok 2014. Současně doporučili zastupitelům, aby v rámci rozpočtových změn schválili finanční spoluúčast města v tomto programu ve výši jednadvacet tisíc korun a další finanční prostředky v souvislosti s účastí Žďáru nad Sázavou v krajském programu prevence kriminality. Ty mají být ve výši padesát tisíc korun.
Kromě krajského programu prevence kriminality se bude Žďár angažovat také v programu prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky.
Rada Žďáru nad Sázavou rovněž schválila plán prevence kriminality ve městě pro tento rok a pro rok 2015.