Rainbow page separator

Žďár shání peníze na zvýšení bezpečnosti cyklistů ve městě

Pátek, 8. Červen 2018

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Na dohromady pět projektů týkajících se cyklodopravy ve Žďáře má aktuálně město podanou žádost o dotaci prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady jsou vyčísleny na 25,9 milionu korun, uznatelné náklady na 19,7 milionu, přičemž podpora může činit až 17,7 milionu korun.
Prvním z projektů usilujících o dotaci je nová cyklostezka spojující Pilskou nádrž se Stržanovem, na niž se již městu podařilo získat finanční podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Další je 178 metrů dlouhý úsek stezky pro cyklisty s mostkem přes Sázavu u mostu v ulici Sázavská. Podporu se snaží získat rovněž cyklostezka, která by spojila ulici 1. máje s ulicí Žižkova, což zahrnuje vybudování úseku od Modrého hřiště, dále pod mostem, okolo Jermářova jezu s pokračováním podél břehu Sázavy k napojení na ulici Žižkova a přes lávku. Čtvrtým projektem je lávka přes řeku ve Farských humnech od výše uvedené nové stezky až po napojení na cyklostezku v parku Farská humna. Poslední součástí projektu pro zvýšení bezpečnosti cyklistů ve Žďáře jsou zamýšlené piktogramové koridory, které mají propojit stávající cyklostezku od ulice 1. máje až po nádraží přes ulice Husova a Nádražní.