Rainbow page separator

Žďár stále ještě nabízí k pronájmu Radniční restauraci

Čtvrtek, 12. Duben 2018

Žďár nad Sázavou / Neúnavně pokračuje žďárská radnice ve snaze pronajmout dlouhodobě nevyužívanou Radniční restauraci. Trvá to již přes tři roky a zřejmě ještě nějakou dobu se o to město bude snažit. Aktuálně se mohou lidé, kteří by si chtěli pronajmout Radniční restauraci v objektu Staré radnice, hlásit až do 28. května. Případný zájemce má v přihlášce uvést nabídku výše nájemného a svůj podnikatelský záměr.
Město je rovněž připraveno investovat do vybavení restaurační kuchyně, která není zařízena, částku ve výši šest set tisíc korun. Po dobu tří měsíců ode dne uzavření smlouvy o nájmu hodlá navíc nájemci úhradu nájemného snížit na polovinu dohodnuté ceny. Současně ve hře zůstává nabídka množnosti provozu vinárny či kavárny bez nutnosti chodu kuchyně. Pronajmout se dá i místo pro letní zahrádku poblíž kašny před Starou radnicí.
Pokud se městu najít nového nájemce Radniční restaurace nepodaří, další možnost využití místa se nabídne příští rok, kdy Žďár hodlá vlastními silami zajistit fungování turistického informačního centra. To zatím už od roku 1993 provozuje právě v budově Staré radnice cestovní kancelář Santini Tour. Není proto vyloučeno, že by prostory někdejší restaurace město do budoucna mohlo využít k dalším aktivitám napojeným na městské infocentrum.