Rainbow page separator

Žďár stále neúspěšně hledá nájemce restaurace; už tři roky

Úterý, 30. ledna 2018

Žďár nad Sázavou / Protože ani v loňském roce se žďárské radnici nepodařilo najít vhodného zájemce o pronájem prostorů kdysi vyhlášené Radniční restaurace ve Staré radnici, opět prodloužila tento záměr. Aktuálně se mohou lidé, kteří by si chtěli pronajmout bývalou Radniční restauraci, hlásit až do 16. března, a to i přes to, že radnice před časem avizovala, že bude zvažovat využití prostorů v historickém objektu jiným způsobem. Zařízení se totiž zástupci města snaží opakovaně a dosud neúspěšně pronajmout už tři roky, od doby, co v něm ukončil podnikání poslední nájemce. Případný zájemce má v přihlášce uvést nabídku výše nájemného a rovněž svůj podnikatelský záměr.
Město je rovněž připraveno investovat do vybavení restaurační kuchyně, která v současné době není zařízena, finanční částku ve výši šest set tisíc korun. Po dobu tří měsíců ode dne uzavření smlouvy o nájmu hodlá navíc nájemci úhradu nájemného snížit jen na polovinu dohodnuté ceny. Současně ve hře zůstává nabídka množnosti provozu vinárny či kavárny bez nutnosti chodu kuchyně. V nabídce je také pronájem místa pro letní zahrádku v blízkosti kašny před Starou radnicí.