Rainbow page separator

Žďár začne připravovat soutěž na přestavbu ve Staré radnici

Neděle, 27. března 2022

Žďár nad Sázavou / Výběrové řízení na rekonstrukci interiéru Staré radnice začali chystat zástupci Žďáru. Ta je zatím předběžně odhadnuta na přibližně deset milionů korun. V his[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torickém objektu na náměstí Republiky bude zajištěna bezbariérovost, dále v něm přibudou nové [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toalety, schodiště, podlaha v dolní části budovy či technické rozvody. Především tam však bude nově umístěna Kosinkova sbírka obrazů, kterou Žďár včetně finanční ho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovosti zdědil po Jitce Bödefeldové, dceři žďárského malíře a patriota Josefa Kosinky (1908 – 1983), a po jejím manželovi. Rozsáhlá sbírka o 187 obrazech byla do Žďáru z Německa, kde manželé Bödefeldovi žili, převezena v květnu roku 2012 a aktuálně se nachází v depozitáři žďárského muzea. V souvislosti s podmínkou dědictví týkající se vystavení sbírky, se počítá s tím, že plátna se budou v nové galerii průběžně střídat. V ojedinělém souboru je přibližně polovina obrazů dílem Josefa Kosinky, zbývající pocházejí od různých malířů známých jmen, například Františka Kavána, Oty Bubeníčka, Františka Emlera, Aloise Lukáška nebo Jindřicha Zezuly. Kromě [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toho jsou ve sbírce zas[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupeny i dva originály od Josefa Lady.
Pro vznik Kosinkovy galerie hodlalo měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to nejdříve proinves[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovat pouze více než pět milionů, které byly součástí dědictví, a podle závěti Bödefeldových měly nejdéle do roku 2035 posloužit právě k vystavení obrazů. Když pak při hledání vhodných výstavních pros[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torů padla volba na his[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torickou Starou radnici, rozhodlo se měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to pro rozsáhlejší interiérovou revitalizaci včetně zajištění kompletní bezbariérovosti objektu.