Rainbow page separator

Žďár žádá kraj o navýšení podpory u čtyř sociálních služeb

Středa, 17. Březen 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / V případě čtyř sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb požádala žďárská radnice Kraj Vysočina o rozšíření kapacity. Tato potřeba byla vyvolána zájmem ze strany veřejnosti. Jedná se o navýšení o 2,15 úvazku pro poradnu pro gambling Kraje Vysočina, na jejímž zajištění se podílejí Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Třebíč a Jihlava společně s Kolpingovým dílem ČR. Služeb poradny využívají klienti a jejich rodinní příslušníci z celé Vysočiny.
Další úvazek bylo nutné přidat v kontaktním a poradenském centru Spektrum pro oblast drogové problematiky, kde došlo k posílení terénních služeb. V tomto případě je zřizovatelem Kolpingovo dílo ČR. Pro žďárský Klub v 9, jenž pod hlavičkou žďárské charity sdružuje pacienty s psychiatrickým onemocněním od 18 do 70 let věku, žádá radnice podporu kraje na rozšíření o 0,61 úvazku – i tady ke změně vedl nárůst počtu klientů. Čtvrtou službou, kde město stojí o zvýšení krajské podpory, je charitní pečovatelská služba pomáhající lidem v jejich domácím prostředí. Rovněž u této služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou vzrostla poptávka ze strany veřejnosti, přičemž Žďár má zájem o přidání dalšího pracovního úvazku.