Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, rekonstrukce, náměstí
Rainbow page separator

Žďár získal dotaci na rekonstrukci náměstí Republiky

Čtvrtek, 27. Červen 2013

Městu Žďáru nad Sázavou se podařilo získat významnou dotaci na připravený projekt rekonstrukce náměstí Republiky. Jde o částku dotace ve výši 22,2 miliónu Kč z celkových rozpočtovaných nákladů ve výši 36,8 mil. Kč. Náměstí Republiky je bezesporu důležitým místem města Žďáru s jasnou vazbou na ekonomické, obchodní a volnočasové aktivity občanů a návštěvníků města. Současný technický stav náměstí je špatný a odpovídá době, která uplynula od posledních úprav jeho podoby.

Prostor náměstí dlouhodobě volá po obnově vzhledu a mě těší, že budeme moci konečně tento nejdůležitější centrální prostor města opravit a dát prostor k jeho dalšímu oživení”, komentovala situaci starostka města Ing. Dagmar Zvěřinová.

rekonstrukce-namesti-republiky-situaceRekonstrukcí dojde k úpravě pochůzných i pojízdných ploch náměstí, zlepšení organizace dopravy, ke zvýšení počtu stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené (4x) a nově vytvoření jednoho stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Plánované úpravy zahrnují i obnovu zeleně, a to včetně úprav ke snížení hluku v prostoru náměstí z přilehlé hlavní silnice I/37. Novou dominantou náměstí se stane kašna, která bude umístěna na místě dnešní fontány. Kašna bude mít podobu kamenné mísy s motivem pěti pramenů řeky Sázavy. Ve středu mísy bude umístěno 5 trysek, které budou tryskat do výšky a dopadat na vodní hladinu. Vodní prameny z trysek budou mít nastavitelnou intenzitu a budou umožňovat různé režimy. Prameny budou ve večerních hodinách nasvíceny.

Dalším novým zajímavým prvkem bude časová osa města umístěná mezi morovým sloupem a starou radnicí. Půjde o linii šesti bronzových desek zapuštěných do dlažby. Tyto desky budou obsahovat základní časové mezníky ve vývoji města, např. rok 1607, kdy byl Žďár povýšen na město. Celý prostor náměstí vhodně doplní mobiliář. Budou ho tvořit lavičky, kruhová lavice kolem lípy, patníky se znakem města, stojany na kola, mříže ke stromům, odpadkové koše, pítko a nový informační panel s východiště turistických cest. Díky tomu dojde k více než dvojnásobnému rozšíření počtu míst k sezení a odpočinku v prostoru náměstí. Současně projekt zahrnuje rekonstrukci veřejného osvětlení, včetně instalace osvícení kamenných bloků v centrální části náměstí, některých korun stromů a ostatních prvků náměstí jako je morový sloup. Nedílnou součástí je i rozšíření počtu dešťových vpustí a tím zlepšení odvodnění povrchových srážkových vod.

Informaci o získání dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod obdrželi zástupci města ve čtvrtek 27. června. Dalším krokem bude organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby. Samotná realizace by pak měla začít v listopadu 2013. “Jsem moc rád, že se podařilo uspět s žádostí o dotaci a získat finanční podporu na tak významnou akci města. Na novou podobu náměstí se můžeme těšit nejpozději v dubnu 2015″ doplňuje k plánovanému harmonogramu projektový koordinátor města Ing. Jiří Matoušek.

Díky rekonstrukci by mělo náměstí v budoucnu splňovat požadavky na centrální plochu s estetickou funkcí města, i nadále splňovat funkci shromažďovací, obchodní, kulturní a být aktivním centrem města, poskytující obyvatelům atraktivní prostředí pro jejich život.