Rainbow page separator

Žďár získal dotaci na zateplení umělecké školy a hotelového domu

Neděle, 25. Květen 2014

Žďár nad Sázavou / Téměř padesátiprocentní státní dotaci získala žďárská radnice na zateplení a opravy fasád Základní umělecké školy Františka Drdly a Hotelového domu Morava. V červnu zastupitelé rozhodnou, zda město opravy doplatí ze svého.

„U umělecké školy, kterou navštěvuje přes sedm stovek dětí, je to celkem jasné. Zateplení je nutné a navíc není tak finančně náročné, jako u hotelového domu,“ uvedl žďárský místostarosta Ladislav Bárta. Co se týče Hotelového domu Morava, který není celoročně plný hostů a bude se pro něj hledat i další využití, také tam jsou radní přesvědčeni, že se investice neztratí. „Budova je v majetku města, takže je jeho povinností ji udržovat,“ podotkla starostka Žďáru Dagmar Zvěřinová.

Náklady na obě stavby jsou odhadnuty na sedmadvacet milionů korun, veřejná soutěž je ale může snížit. Radní předpokládají, že by se za práce platilo prostřednictvím odkupu pohledávek ze smlouvy o dílo, a to na základě postoupení pohledávek mezi bankou a dodavatelem. Zastupitelé se však mohou ohledně financování rozhodnout i jinak, k posouzení je připraveno více variant.