Rainbow page separator

Žďárská Charita má prozatím sečtenou zhruba polovinu výtěžku

Sobota, 16. Leden 2016

14. 1. 2016 skončilo čtrnáctidenní období letošní Tříkrálové sbírky. 468 kasiček, se kterými v terénu koledovalo zhruba 1 900 koledníků, je na příslušných obcích rozpečeťováno a výsledky letošní sbírkové kampaně jsou na webových stránkách celé Charity Česká republika postupně sčítány díky speciální aplikaci.
Ke 14. lednu bylo ve žďárské Charitě sečteno již 205 kasiček, ve kterých se ukrývalo 1 307 430 Kč. Definitivní výsledky budou však známy až po 20. lednu.

„Dosavadní výtěžek sbírky ukazuje, že i letošní rok bude úspěšný. Ještě si netroufám odhadnout, zda překonáme výtěžek roku loňského, což ani není podstatou Tříkrálové sbírky. Hlavní je, že ani letos nám není lhostejné, že mezi námi žijí lidé, kteří potřebují pomoc, potřebují speciální péči a podporu. A za to všem dárcům i koledníkům velmi děkuji,“ vzkazuje Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
V neděli 17. ledna 2016 uspořádá žďárská Charity již desátý ročník Tříkrálového koncertu v Novém Městě na Moravě. Tento koncert je pořádán jako děkovná forma všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na Tříkrálové sbírce. „V tomto roce vystoupí radostínský sbor s názvem Nathanael a také žďárský smíšený sbor Musica Sarensis,“ sděluje Veronika Dobrovolná, koordinátorka Tříkrálové sbírky a hlavní organizátorka koncertu.

Tříkrálový koncert 2016