Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, vězení, charita
Rainbow page separator

Žďárská Charita pracuje nově s lidmi vracejícími se z vězení

Středa, 25. Červenec 2012

Žďár nad Sázavou /Oblastní charita Žďár nad Sázavou ve spolupráci s ostatními Charitami v kraji Vysočina  a sociální  firmou Semitam rozšířila od července letošního roku nabídku svých služeb o novou cílovou skupinu. Jde o pomoc a podporu osobám, které se opakovaně vrací z výkonu trestu odnětí svobody a mají trvalé bydliště v Kraji Vysočina.

Podpůrný program s názvem Al paso, který je určen dospělým a mladistvým osobám vracejícím se z výkonu trestu odnětí svobody s bydlištěm v regionu Žďár nad Sázavou, nebo jejich rodinným příslušníkům, je v místní Charitě novinkou. Finance na něj získali pracovníci síťového projektu prostřednictvím Kraje Vysočina z grantu Ministerstva vnitra.

„Smyslem tohoto projektu bude překlenout společně s klientem kritické období přechodu z „chráněného prostředí“ do běžného života se všemi právy a povinnostmi. Rádi bychom se tak pokusili snížit četnost recidiv, alkoholismu a jiných forem sociální patologie,“ objasňuje koordinátorka projektu pro okres Žďár nad Sázavou Mgr. Jana Kincová Křížková.

Jednotlivé činnosti projektu budou probíhat v prostorách Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Nedílnou součástí bude i práce s klientem v terénu, tzv. asistenční služba. Zájemcům o tuto službu nabízí pracovníci žďárské Charity zejména individuální poradenství, nácvik sociálních dovedností a podpůrnou asistenci. „Podpůrná asistence spočívá v pomoci při vyřízení osobních dokladů, sociálních dávek, ubytování, tvorbě splátkového kalendáře, řešení penále, nácviku hospodaření, zvýšení PC gramotnosti, řešení osobních problémů, vztahů s rodinou, zprostředkování právního poradenství a duchovní služby a podobně,“ vysvětluje Jana Kincová Křížková.

S klientem je ale možné pracovat nejen v období, kdy je propuštěný z výkonu trestu. Spolupráci je možné navázat ještě v období, kdy je umístěný ve vězení. K tomu, aby mohla být spolupráce navázána poslouží besedy přímo ve věznicích, a to zejména v Rapoticích, Světlé, Kuřimi, Znojmě, Břeclavi, Pardubicích. Pracovníci žďárské Charity jsou připraveni udržovat také písemný kontakt se zájemci nebo pokud bude z režimových důvodů umožněno, je možné navázat i kontakt osobní. Stejně tak je možné podílet se na zprostředkování přerušených kontaktů s rodinou vězněného.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou oslovila i další spolupracující organizace jako je Probační a mediační služba, Odbory sociálních věcí Městských úřadů ve Žďáře nad Sázavou, Velkém Meziříčí, Bystřici nad Pernštejnem a Novém Městě na Moravě, Úřad práce a další organizace v regionu, které jsou v kontaktu s touto cílovou skupinou.

„Věřím, že se nám společně podaří zamezit opakované recidivě alespoň u procenta našich budoucích klientů. I to považuji za úspěch,“ dodává závěrem Jana Kincová Křížková.