Rainbow page separator

Žďárská Charita připravuje další ročník Tříkrálové sbírky

Pondělí, 21. Prosinec 2015

Tříkrálová sbírka 2016 - Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Lepení, tištění, skládání, nakládání, cestování. Přípravy dalšího ročníku Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou jsou v plném proudu.

Tři králové, kteří již šestnáctým rokem navštěvují domácnosti a přináší do každého domu požehnání, koledují po celé České republice vždy na počátku nového roku.
Samotná sbírka trvá čtrnáct dní, ale její přípravy jsou téměř celoroční. Velmi intenzivně jsou zahájeny již v listopadu a pokračují i v průběhu adventu, kdy jsou nezbytné materiály rozváženy asistentům do jednotlivých koutů okresu Žďár nad Sázavou. Asistenti rozdělí materiály svým koledníkům a zapečetí pokladničky na obecních úřadech.
Nezbytnou součástí sbírky jsou již zmíněné pokladničky. Jak ale poznat ty pravé? „Každá pokladnička má tři charakteristické znaky. Je opatřena logem Charity Česká republika, razítkem našeho dobrovolnického centra Kambala a pečetí obce či města, ve které sbírka probíhá,“ vysvětlila Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Při poslední Tříkrálové sbírce letošního roku 2015 bylo vykoledováno celkem 2 645 195 korun. „Podpořena byla řada místních i zahraničních projektů. Například uživatelé Klubu v 9 – centra pro podporu duševního zdraví se díky podpoře ze sbírky vydali na rekondiční pobytovou akci, devítimístný automobil s úpravami pro svoz imobilních osob ulehčí dostupnost uživatelům do denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem a na společenské akce. Z finančních prostředků byli podpořeni i lidé v nouzi a zdravotně – sociální centrum Hippokrates v Moldávii, a další,“ doplnila Jana Zelená.

Pro další ročník Tříkrálové sbírky v roce 2016 je připraveno o 45 kusů pokladniček více než v loňském roce, tedy 461. Veškeré přípravy na sbírku probíhají v dobrovolnickém centru Kambala, kde se příprav účastní samotní dobrovolníci centra.

Autorka tiskové zprávy: Veronika Dobrovolná, koordinátorka Tříkrálové sbírky