Rainbow page separator

Žďárská čistička projde v následujících letech modernizací

Neděle, 9. července 2017

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / V letech 2019 až 2021 by mělo podle plánu dojít k rekonstrukci a rozšíření žďárské čistírny odpadních vod. Poslední intenzifikace čističky proběhla před dvěma desítkami let, v současné době už zařízení ve špičkách s ohledem na kapacitu nedostačuje, navíc vzhledem ke stále se zpřísňující legislativě by v budoucnu mohlo dojít na pokuty za vypouštění nedočištěných odpadních vod. Již nyní je někdy problém s překročením limitu vypouštěného fosforu.
Hlavním investorem rekonstrukce žďárské čistírny odpadních vod bude Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár se na ní bude finančně podílet. Město je na intenzifikaci čističky připraveno přispět čtyřiceti miliony korun.
Vzhledem k nákladnosti zkapacitnění čistírny odpadních vod je předpokládáno využití evropských dotačních titulů. Současně s modernizací čistírny odpadních vod by mělo dojít také ke změně v nakládání s kaly, kde se rovněž zpřísnily zákonné normy.