Rainbow page separator

Žďárská dětská hřiště projdou obnovou, některá čeká zrušení

Pátek, 8. října 2021

Žďár nad Sázavou / Plán obnovy hřišť schválili žďárští radní. Koncepce SAAR Hřiště zahrnuje systematickou úpravu s důrazem na dlouhodobou kvalitu a estetiku, což má být protipólem stávající přehuštěné sítě dětských hřišť, která jsou již velmi často v nevhodném stavu a postupně dosluhují. V následujících dvou až třech letech proto dojde k revitalizaci centrálních hřišť pro jednotlivé části města, následně je naplánovaná obnova dětských plácků doplňujících tuto základní síť. Další dosluhující hřiště, v jejichž blízkosti bude vhodná náhrada, čeká zrušení. To se podle plánu obnovy dotkne herních ploch v ulicích Purkyňova, Studentská, Zahradní, Haškova-vnitroblok a Okružní dolní.
Jako celek bude nutné nejdříve navrhnout nový vzhled dětských hřišť na Libušíně, u ‚Ivana‘, v Haškově, Palachově a Švermově ulici. Do doby rekonstrukce se pak plánuje úprava dopadových ploch pod herními prvky na hřištích v ulicích Okružní horní a Neumannova, na hřišti u ‚Věžičky‘, ve Farských humnech a také ve Stržanově. Do komplexní obnovy hřišť hodlá žďárská radnice zapojit obyvatele v dotčených lokalitách a vést s nimi diskusi o možnostech konkrétních míst i potřebách dětí.