Rainbow page separator

Žďárská hromadná doprava dostane svoje logo a slogan

Sobota, 9. Květen 2015

Žďár nad Sázavou / Tři základní témata bude projednávat pracovní skupina pro zatraktivnění městské hromadné dopravy při žďárské radnici. Jedná se o pohodlí cestujících, zastávky hromadné dopravy a její propagaci. „Shodli jsme se na tom, že nové trasy linek MHD jsou až ten poslední krok,“ informoval žďárský starosta Zdeněk Navrátil.
Pracovní skupina naznala, která se bude scházet jednou měsíčně, že žďárská MHD potřebuje svoje logo a slogan. Zabývat se členové skupiny chtějí i značením zastávek a mapou, která by městskou hromadnou dopravu propagovala na nádraží. V první fázi je cílem upozornit obyvatele města, že mohou využívat MHD namísto osobních automobilů.
Pracovní skupina pro zatraktivnění žďárské MHD předběžně domluvila, že den otevřených dveří v provozu MHD, případně veřejná hromadná doprava zdarma, by se mohly konat 5. září, kdy se slaví Den veřejné dopravy.