Rainbow page separator

Žďárská knihovna získala ocenění

Sobota, 20. června 2015

Knihovna Josefa Matěje Sychry Žďár nad Sázavou

 Žďár nad Sázavou / V kategorii měst od dvaceti do čtyřiceti tisíc obyvatel zvítězila žďárská Knihovna Matěje Josefa Sychry v rámci soutěže Kamarádka knihovna. V ní jsou hodnoceny nejlepší veřejné knihovny pro děti.
Do projektu se zapojilo přes osmdesát knihoven a děti jim vystavily přibližně patnáct tisíc vysvědčení. Další část hodnocení měla na starosti odborná porota.
Absolutním vítězem a nositelem titulu Kamarádka knihovna 2014 se stala Městská knihovna Havířov.
Soutěž Kamarádka knihovna, kterou pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) s firmou 3M pod záštitou Ministerstva kultury České republiky, probíhá již od roku 2007. Jejím cílem je motivovat knihovny k lepším službám a co největší vstřícnosti k dětským klientům. O hlavním vítězi soutěže rozhoduje porota složená ze zástupců Národní knihovny České republiky, Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a generálního partnera soutěže, jímž je společnost 3M.