Rainbow page separator

Žďárská muzejní noc provede zájemce po nočním městě

Neděle, 31. května 2015

Muzejní noc 2016 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Do nočního města se nohou v pátek 5. června vydat lidé při sedmé žďárské muzejní noci. Ta le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos nese podtitul Po svých za starými příběhy a pořádá ji regionální muzeum. Začne v osm večer a skončí úderem půlnoci.
„Akce bude spojena nejen s prohlídkou výstav k výročí konce druhé svě[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové války na Tvrzi, ale hlavně s procházkou centrem města. Návštěvníci v budově Tvrze obdrží plán cesty, na které je budou čekat průvodci s připravenými zajímavostmi ze žďárských dějin a také několik úkolů, jejichž úspěšné splnění bude po zásluze odměněno. V případě nepřízně počasí se mírně upravený program přesune do Moučkova domu,“ uvedl za pořadatele Stanislav Mikule.
Žďárská muzejní noc se uskuteční v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí 2015, který pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky.
Následující den, v sobotu 6. června, se mohou lidé těšit na le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos podruhé zpřístupněnou věž farního kostela svatého Prokopa. Prohlídka spojená s výkladem průvodce a doplněná fo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tografiemi starého Žďáru bude pro veřejnost zdarma.