Rainbow page separator

Žďárská obchodka slavila 60. let své existence

Pondělí, 21. října 2019

Žďár nad Sázavou / V pátek 4. 10. 2019 od 9.30 do 16.30 hodin se uskutečnilo ve Střední škole obchodní a služeb ve Žďáře nad Sázavou setkání u příležitosti 60. výročí založení školy.

V prostorách školy se sešli současní a bývalí pedagogové a zaměstnanci školy, bývalí, současní a budoucí studenti, rodiče, partneři školy a žďárská veřejnost. Po slavnostním zahájení seznámila paní ředitelka Ing. Radka Hronková zúčastněné s historií školy. Byla otevřena 1. září 1959 původně jako učňovská škola se sídlem v budově Střední průmyslové školy strojnické ve Žďáře nad Sázavou, později v v areálu Domova mládeže Odborného učiliště Žďas. Jak šel čas, měnil se název školy, rozšířilo se její zaměření a škola získala vlastní prostory. V současnosti poskytuje škola vzdělávání v čtyřletých maturitních oborech obchodní akademie, kosmetické služby a podnikání a v učebních oborech rekondiční a sportovní masér, interiérová a aranžérská tvorba, prodavač, kuchař-číšník, kadeřník. Bývalý ředitel školy Mgr. Zdeněk Musil zavzpomínal na své učitelské začátky a roky ve funkci ředitele školy. Shromážděné pozdravil pan místostarosta Ing. Josef Klement a také zástupce zřizovatele Ing. Ladislav Kravák.

Následně se návštěvníci rozešli po škole, kterou nápaditě vyzdobili budoucí aranžéři. Mohli si posedět ve stylové kavárně, ochutnat speciality kuchařů, podívat se na přehlídku modelek z řad studentek školy a obdivovat jejich účesy a líčení, které jim zhotovily kadeřnice a kosmetičky. Návštěvníci mohli vidět a také si mohli vyzkoušet různé druhy masáží. Velkému zájmu bývalých žáků a zaměstnanců se těšila retro místnost, ve které se mohli seznámit s historií školy, prohlédnout si fotografie, zalistovat školními kronikami, připomenout si staré učebnice a školní pomůcky. K atmosféře pohody přispělo i vystoupení pěveckého sboru, který připomněl hity let minulých. Zájemci dostali též příležitost ověřit si své znalosti z finanční gramotnosti, procvičit si paměť, vyzkoušet si chemické pokusy. Své podnikatelské záměry představili studenti 3. ročníku obchodní akademie, kteří tento den využili pro průzkum trhu a pro návštěvníky připravili ochutnávky výrobků, se kterými by chtěli uspět.

V 1. poschodí probíhal speciální program, ve kterém se představili tři stážisté, kteří v rámci projektu Edison oživili výuku angličtiny na škole. Stážisté působili na naší škole celý týden a vstupovali průběžně do hodin anglického jazyka. Díky tomu se vytvořilo mezi žáky a těmito zahraničními hosty dobré pracovní prostředí a v den oslav mohl vzniknout krásný program pod vedením těchto hostů. Prostřednictvím zajímavých prezentací přiblížili své země – Jordánsko, Indii a Gruzii. Jako bonus připravili i ochutnávku tradičního pokrmu, ukázku typických předmětů, tanců a hudby.

Slavnostní den k 60. výročí založení školy se vydařil, bylo rušno, atmosféra byla příjemná a všichni odcházeli spokojeni. Velký dík, že jsme mohli být jeho součástí.

Adam Odvárka, Dušan Bodlák, studenti 4. ročníku Obchodní akademie

 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou s.r.o.