Rainbow page separator

Žďárská radnice chce využít peníze z EU pro začleňování

Čtvrtek, 29. Prosinec 2016

Azylová ubytovna pro muže Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Strategický plán sociálního začleňování schválili žďárští zastupitelé. Dokument zahrnuje jednotlivá opatření, na která by v letech 2017 až 2019 mohl Žďár na základě spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování získat z evropských peněz podporu ve výši až 109 milionů korun.
Základních cílů a priorit strategického plánu, který se bude aplikovat zejména ve Žďáře nad Sázavou 3, je celkem pět – rodina a sociální služby, bezpečnost, zaměstnanost, vzdělávání a bydlení. V rámci rodiny jde o rozšíření sociální práce a terénní sociální práce a oživení romského sdružení Jdeme společně, co se týče bezpečnosti, jedná se o zajištění činnosti asistentů prevence kriminality, bezpečnostních asistentů a činnosti domovníka – preventisty. Zaměstnanost se týká rozšíření využití veřejně prospěšných prací, založení sociálního podniku, podpora zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných a „nezaměstnatelných“ osob. Co se týče oblasti vzdělávání, žďárská radnice plánuje získání finančních prostředků pro základní školy na lepší výuku žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí, a to pro zajištění asistentů pedagoga, odborných poradenských pracovišť, rozšíření doučování žáků a také pracovního vyučovaní ve škole. Peníze z EU by mohly od příštího roku podpořit rovněž vybudování sociálních a startovacích bytů, rekonstrukci bytů ve svobodárnách, výstavbu nového azylového domu a noclehárny a zřízení denního centra pro lidi bez přístřeší.