Rainbow page separator

Žďárská radnice hledá městského architekta

Čtvrtek, 20. srpna 2015

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Výběrové řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblasti architektury a urbanismu, tedy na post městského architekta, vyhlásili žďárští radní.
Funkce předpokládá práci maximálně šedesát hodin měsíčně, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to pro potřeby města i veřejnosti, a řadu dalších činností, jež jsou včetně ostatních náleži[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tostí vypsány v zadání výběrového řízení. To je zveřejněno také na webových stránkách žďárské radnice. Budoucí městský architekt musí být buď au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torizovaný architekt, au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torizovaný urbanista, případně obojí, požadovaná praxe v oboru činí sedm let. Pracovní smlouva má být uzavřena k 1. říjnu a zájemci mohou přihlášky posílat, či přinést do 4. září do sekretariátu žďárské radnice.
Výběrové řízení na městského architekta je plánováno jako dvoukolové, přičemž uchazeči, kteří pos[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupí do druhého kola, předloží seznam příkladů praxe s odkazy z oblasti architektury, urbanismu a plánování, které by mohly být podle jejich názoru námětem pro Žďár. Vybraný uchazeč se nebude z důvodu střetu zájmů moci zúčastňovat architek[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tonických soutěží vyhlašovaných městem, ani provádět projek[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovou činnost pro cizí subjekty na území Žďáru a jeho místních částí.