Rainbow page separator

Žďárská radnice hledá městského architekta

Čtvrtek, 20. Srpen 2015

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Výběrové řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblasti architektury a urbanismu, tedy na post městského architekta, vyhlásili žďárští radní.
Funkce předpokládá práci maximálně šedesát hodin měsíčně, a to pro potřeby města i veřejnosti, a řadu dalších činností, jež jsou včetně ostatních náležitostí vypsány v zadání výběrového řízení. To je zveřejněno také na webových stránkách žďárské radnice. Budoucí městský architekt musí být buď autorizovaný architekt, autorizovaný urbanista, případně obojí, požadovaná praxe v oboru činí sedm let. Pracovní smlouva má být uzavřena k 1. říjnu a zájemci mohou přihlášky posílat, či přinést do 4. září do sekretariátu žďárské radnice.
Výběrové řízení na městského architekta je plánováno jako dvoukolové, přičemž uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, předloží seznam příkladů praxe s odkazy z oblasti architektury, urbanismu a plánování, které by mohly být podle jejich názoru námětem pro Žďár. Vybraný uchazeč se nebude z důvodu střetu zájmů moci zúčastňovat architektonických soutěží vyhlašovaných městem, ani provádět projektovou činnost pro cizí subjekty na území Žďáru a jeho místních částí.