Rainbow page separator

Žďárská radnice hledá návrh na samolepku až do 31. března

Neděle, 17. ledna 2016

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Až do konce března byla opakovaně prodloužena uzávěrka soutěže žďárské radnice o nejlepší návrh originální samolepky města. Tou by si pak mohli obyvatelé Žďáru označit svoje au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomobily a přihlásit se tím k místu svého bydliště.
„Návrhy poslalo devět au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torů. Všechny posoudila komise, která doporučila soutěž ještě prodloužit,“ konsta[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toval mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.
Prodloužením uzávěrky se soutěže budou moci zúčastnit i zájemci, kteří [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to dosud nestihli, anebo si nevěděli rady s grafickým software. „Máme už zpětnou vazbu od občanů. Někteří by se do soutěže rádi zapojili, ale dosud [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to z časových důvodů nestihli. Další si zase stěžovali, že sice mají nápad, ale nejsou ho schopni realizovat v požadovaném grafickém programu. Lidé pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to mohou posílat i návrhy nakreslené rukou, případně k dopracování profesionálním grafikem,“ dodala mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová.