Rainbow page separator

Žďárská radnice se angažuje při vzniku firemního bydlení

Neděle, 13. Prosinec 2020

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Pomoci firmám získat byty pro jejich zaměstnance a současně tak do města přitáhnout mladé a kvalifikované pracovní síly se rozhodla žďárská radnice. Jedná se o společný projekt veřejného a soukromého sektoru (PPP), kdy na pozemcích města vzniknou bytové domy, přičemž právě možnost zajištění bydlení budou moci firmy využívat jako možný benefit při získávání potřebných pracovníků. Projekt se realizuje formou koncese, kdy předmětem zakázky, kterou již město vyhlásilo, je vybudování bydlení koncesionářem a po určitou dobu také zajištění provozu objektu s oprávněním z této činnosti pobírat výtěžek. Město zvažuje, že cena pozemku by byla zaplacena formou převodu vlastnictví bytů do jeho majetku, nicméně konkrétní nastavení smlouvy se bude odvíjet od dohody zúčastněných. Zájemci o účast v koncesním řízení se mohou hlásit do 22. prosince.

Účast města na zajištění firemního bydlení souvisí se snahou zaplnit novou část průmyslové zóny Jamská II. technologicky perspektivními firmami s vysokým podílem automatizace ve výrobě. Nepůjde tak již o sklady, logistické parky, obchodní jednotky, případně výroby představující vysokou zátěž pro životní prostředí.