Rainbow page separator

Žďárská radnice sjednotila ceník všech pohřebišť ve městě

Úterý, 3. září 2019

Hřbitov

Žďár nad Sázavou / Ke sjednocení ceníku pohřebišť od začátku září přis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupila žďárská radnice. Do té doby nájemci podle smluv uzavřených v různé době platili buď za hrobové mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, anebo za metry čtvereční.
Nová cena byla sjednocena za metr čtvereční plochy na dvacet korun ročně, přičemž ze zákona může ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to taxa činit maximálně 30 korun na metr čtvereční a rok. Upravena byla rovněž finanční částka spojená se službami vztahujícími se k údržbě hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovů, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na 130 korun za metr čtvereční ročně. Celková taxa ve výši 150 korun za metr čtvrteční a rok se vztahuje jak na hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tov v Jamské ulici, tak i na Zelené hoře a urnový háj v Horní ulici.
Ke změnám nájemních smluv na hrobová místa nedojde u všech stávajících nájemců ihned, ale až při uzavírání nové smlouvy po skončení platnosti té původní.