Rainbow page separator

Žďárská radnice sjednotila ceník všech pohřebišť ve městě

Úterý, 3. Září 2019

Hřbitov

Žďár nad Sázavou / Ke sjednocení ceníku pohřebišť od začátku září přistoupila žďárská radnice. Do té doby nájemci podle smluv uzavřených v různé době platili buď za hrobové místo, anebo za metry čtvereční.
Nová cena byla sjednocena za metr čtvereční plochy na dvacet korun ročně, přičemž ze zákona může tato taxa činit maximálně 30 korun na metr čtvereční a rok. Upravena byla rovněž finanční částka spojená se službami vztahujícími se k údržbě hřbitovů, a to na 130 korun za metr čtvereční ročně. Celková taxa ve výši 150 korun za metr čtvrteční a rok se vztahuje jak na hřbitov v Jamské ulici, tak i na Zelené hoře a urnový háj v Horní ulici.
Ke změnám nájemních smluv na hrobová místa nedojde u všech stávajících nájemců ihned, ale až při uzavírání nové smlouvy po skončení platnosti té původní.