Rainbow page separator

Žďárská radnice zjišťuje názory a priority obyvatel

Pátek, 18. Září 2015

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Názory, preference a priority obyvatel Žďáru nad Sázavou, podnikatelů působících na území města, místních neziskových organizací a spolků i zájmových skupin mají být podle žďárské radnice důležitým podkladem pro vypracování strategie rozvoje města. Pomocí tohoto výzkumu bude mít veřejnost možnost vyjádřit svoji představu o budoucím rozvoji Žďáru a svým názorem se ho pokusit ovlivnit. Průzkum veřejného mínění se uskuteční v průběhu měsíce, a to buď formou osobního rozhovoru, případně doplněného telefonickým dotazováním.
„Prosíme obyvatele, aby na tomto průzkumu, jehož výsledky budou důležité pro zpracování strategického plánu, spolupracovali,“ uvedl žďárský starosta Zdeněk Navrátil. Zároveň bude část dotazníků pro výzkum veřejného mínění distribuována do jednotlivých žďárských domácností. Obyvatelé města mají současně možnost se sami zapojit do názorového šetření prostřednictvím webových stránek http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/826823/lang-cs, a to nejpozději do soboty 10. října.