Rainbow page separator

Žďárská radnice zorganizuje tradiční podzimní úklid města

Sobota, 17. Září 2016

Sběr odpadu

Žďár nad Sázavou / Podzimní úklid se uskuteční na území Žďáru od 29. září do 15. října. Jako první přijde na řadu svoz nebezpečného odpadu, a to ve dnech 29. září až 1. října. Při tomto sběru je možné odevzdat pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi, jako jsou rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, které jsou znečištěné různými škodlivinami.
Po ukončení mobilního svozu mohou obyvatelé města uložit nebezpečné a všechny další odpady ve sběrném dvoře v Jihlavské ulici. Otevřený je od pondělí do pátku v době od 6 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 13 hodin. Od 3. do 15. října se na obvyklých stanovištích ve městě objeví velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně. Objemný odpad bude odvezen na skládku komunálního odpadu do Ronova nad Sázavou a odpad ze zeleně zpracuje žďárská bioplynová stanice.