Rainbow page separator

Žďárská radnice zvyšuje počet kontejnerů na odpad

Úterý, 24. Únor 2015

Třídění odpadu

Žďár nad Sázavou / Dalších pět kontejnerů na papír o objemu 1110 litrů s vrchním vsypáváním bylo umístěno v ulicích Žďáru. Opatření má zjednodušit ukládání rozměrných papírových obalů a kartonů, které se často povalovaly kolem nádob na odpad. Pokud se tato metoda osvědčí, budou tak vybavena i další místa ve městě.
V souvislosti s odkládáním ostatního rozměrného odpadu kolem kontejnerů byla rovněž prodloužena otevírací doba sběrného dvora, kam tyto předměty patří.
V závěru loňského roku došlo i k rozmístění dalších kontejnerů na použitý textil – nádoby na tržnici, na parkovišti u Tokozu a v Nádražní ulici doplnily kontejnery v ulicích Brodská, Jamborova, Na Úvoze a Vnitřní.
Letos žďárská radnice plánuje taktéž rozšířit množství popelnic na bioodpad, o jejich bezplatné zapůjčení mohou nadále žádat jak majitelé rodinných domů, tak zástupci bytových domů.
Ve městě v nejbližší době přibudou i červené kontejnery společnosti Asekol na drobné elektrozařízení, a to do ulic Na Úvoze, Dolní a na křižovatku ulic Neumannova a Studentská.