Rainbow page separator

Žďárské firmy otevřou své dveře studentům

Pátek, 26. Říjen 2018

Žďár nad Sázavou / Den otevřených dveří žďárských firem letos připadl na 8. listopadu. Tradičně bylo zvoleno datum shodné s konáním Festivalu vzdělávání v Domě kultury Žďár nad Sázavou, kde jsou studentům prezentovány možnosti dalšího studia.

Tento rok se jedná už o čtvrtý ročník akce, která má za cíl stovkám budoucích uchazečů o práci nabídnout také pohled do zákulisí stabilních a prosperujících společností. Studenti i jejich rodiče vítají možnost dozvědět se více o aktuální poptávce po zaměstnancích a směřování dalšího vzdělávání k oborům, které mají perspektivu.

Osm významných žďárských zaměstnavatelů tak bude v jeden den žákům základních, středních i vyšších odborných škol prezentovat svoji činnost jak v Domě kultury, tak přímo ve svém vlastním provozu, kam studenty rozvezou autobusy. V loňském roce využilo netradiční nabídky více než 600 studentů.

Zúčastněné firmy DEL, ENPEKA, HETTICH, PKS holding, TELEFLEX, TOKOZ, VAMAFIL a ZDAR navíc věnují finanční odměnu studentům, kteří se zapojí a uspějí v soutěžním projektu. Vítězné týmy mohou částky ve výši 15 000 korun využít na školní výlet.
Zmíněné společnosti chtějí studenty podpořit a motivovat je v důležitosti jejich rozhodování o dalším studiu s ohledem na budoucí uplatnění. Do projektu je zapojeno město Žďár nad Sázavou, které organizačně i finančně pomáhá všem zúčastněným firmám při realizaci.

„Jedním ze záměrů Festivalu vzdělávání, úmyslně spojeného se Dnem otevřených dveří žďárských firem, je nejenom nabídnout široké spektrum středních škol všech směrů a zaměření, ale i možnost následného zaměstnání v místních kvalitních firmách. Rádi bychom, aby se nám mladí lidé získáním pracovní pozice v místních firmách opět vrátili a žili zde,“ uvedl místostarosta Žďáru nad Sázavou ing. Josef Klement.