Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Spektrum
Rainbow page separator

Žďárské Spektrum hledá externí spolupracovníky

Středa, 4. Leden 2012

Žďár nad Sázavou/ Spektrum – Centrum primární prevence hledá nové externí spolupracovníky. Žďárské zařízení, které spadá pod Kolpingovo dílo České republiky, se poptává po lidech, kteří budou organizovat preventivní programy na základních školách, středních školách a také v dalších mimoškolních zařízeních. Při této činnosti by měli využívat nejrůznější interaktivní a zážitkové techniky, hry, sebepoznávací aktivity, výklad nebo třeba skupinovou diskusi. A jací lidé by se měli vlastně do výběrového řízení hlásit? Budoucí lektor nebo lektorka programů primární prevence by měl mít vysokoškolské, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání pedagogického, humanitního nebo společenského směru. Ideální je však v tomto případě obor sociální pedagogika. Zájemci o externí spolupráci se Spektrem musejí mít také například schopnost pracovat s dětským kolektivem, dobré komunikační schopnosti, řidičský průkaz skupiny B, orientaci v problematice školní prevence rizikového chování a nejlépe i zkušenosti v oblasti práce s dětmi a mládeží. Odměnou za vykonanou činnost bude nejenom odpovídající finanční ohodnocení, ale také dobrý pocit ze smysluplné a zajímavé práce v příjemném mladém kolektivu Spektra. Profesní životopis a motivační dopis stačí zaslat emailem na adresu: spektrum.prevence@kolping.cz.
Spektrum – Centrum primární prevence pracuje s cílovou skupinou žáků základních a středních škol. Zaměstnanci zařízení usilují mimo jiné o posílení vztahů ve třídním kolektivu, podporují efektivní komunikaci mezi školáky nebo dětí s autoritami. Dále se také zaměřují na podporu sebevědomí žáků a jejich důvěry v pomoc okolí. Programy jsou zaměřené nejen na prevenci závislostí, ale také na zabránění vzniku dalších sociálně nežádoucích jevů. Těmi jsou například násilí, narušování práv druhých a podobně. Spektrum spolupracuje také s pedagogy a s rodiči. (zp)