Rainbow page separator

Žďárské studánky byly při lednovém měření kvality nevyhovující

Úterý, 12. Leden 2021

Žďár nad Sázavou / Ani jedna ze žďárských studánek v pravidelných rozborech kvality v lednu nevyhověla parametrům pro vodu určenou k přímé konzumaci. Měsíční odběry vody nechává pracovníky hygienické stanice provádět žďárská radnice z místních pramenů Salvátorka, Klafar a U Křiváku, které lidé z města i chataři často využívají na pití, ačkoliv se nejedná o primární zdroj pitné vody.
Všechny tři studánky nevyhověly hygienickým normám pro přímé užití z důvodu přítomnosti koliformních bakterií, nejhorší stav byl v den odběru ve studánce U Křiváku. K tomuto problému dochází vlivem fekálního znečištění vody prostřednictvím trávicího traktu teplokrevných živočichů, přičemž kontaminovaná voda může konzumentům způsobit různé zdravotní problémy typu průjem, nevolnost či zvracení. Často voda ve studánkách vykazuje také přítomnost bakterie typu Escherichia coli, což rovněž poukazuje na fekální znečištění. Mimo to se prameny testují na dodržení normy pro dusitany, dusičnany, železo a pH vody.