Rainbow page separator

Žďárské studánky začátkem března vykázaly vodu vhodnou k pití

Středa, 17. Březen 2021

Žďár nad Sázavou / S vodou vhodnou k přímé konzumaci byly začátkem března žďárskými hygieniky vyhodnoceny tři prameny, které obyvatelé města i jeho okolí využívají k příležitostnému pití. Tentokrát normám vyhověly jak studánka U Křiváku, tak i Salvátorka a pramen Klafar. Žďárská radnice nechává odběry a hodnocení kvality vody ze tří studánek v katastru města provádět pravidelně každý měsíc, i když všechny tři zmíněné prameny nejsou primárním zdrojem pitné vody.
Místními lidmi a zejména chataři jsou však vyhledávané, a to zejména studánka Salvátorka, jež je rovněž zanesena v seznamu kulturního a přírodního dědictví Kraje Vysočina. Relativně častým problémem u všech třech studánek bývá vysoká hladina koliformních bakterií vlivem fekálního znečištění z trávicího traktu teplokrevných živočichů, případně přítomnost bakterie typu Escherichia coli, jež taktéž poukazuje na fekální znečištění studánek. Takto kontaminovaná voda může konzumentům způsobit různé zdravotní problémy, jako je hlavně průjem, nevolnost a zvracení. Mimo koliformních bakterií a bakterie typu Escherichia coli je voda ze studánek posuzována rovněž na povolený obsah dusitanů, dusičnanů, železa a také pH vody, tedy její odpovídající kyselost či zásaditost.